Cá chỉ vàng

Còn hàng

Giá 220.000₫

Hiện công ty đang có sẵn Cá chỉ loại chất lượng cao, size 100 con /1 kg

Hiện công ty đang có sẵn Cá chỉ loại chất lượng cao, size 100 con /1 kg

Sản phẩm khác

60.000₫
250.000₫
3.500₫
30.000₫
30.000₫
1.000.000₫