Giò nóng 7 phút

Còn hàng

Giá 8.000₫

Sản phẩm khác

60.000₫
250.000₫
3.500₫
30.000₫
30.000₫
1.000.000₫