Xúc xích Nam Phát

Còn hàng

Giá 120.000₫

Tất cả các sản phẩm của công ty đều dựa trên dây chuyền máy móc hiện đại, đảm bảo các yêu cầu khắt khe VS ATTP Có xúc xích trắng, xúc xích hồng và xúc xích hun khói! Đơn giá tính trên 1kg sản phẩm

Tất cả các sản phẩm của công ty đều dựa trên dây chuyền máy móc hiện đại, đảm bảo các yêu cầu khắt khe VS ATTP

Có xúc xích trắng, xúc xích hồng và xúc xích hun khói!

Đơn giá tính trên 1kg sản phẩm

Sản phẩm khác

60.000₫
250.000₫
3.500₫
30.000₫
30.000₫
1.000.000₫